Stiftelsen af Stinne og Martinus Sørensens Fond

Den 12. december 1978 stiftede Martinus Sørensen ved sin underskrift Stinne og Martinus Sørensens Fond, Aalborg.

Martinus Sørensen
Martinus Sørensen

Martinus Sørensen betragtede penge som “et nødvendigt arbejdsredskab – som en skovl er det for en arbejdsmand”. Til trods for at stifteren som 84-årig stadig var i fuld vigør, mente han i 1978 ikke mere at have så meget brug for “sit arbejdsredskab”. Han stiftede derfor fonden, Stinne og Martinus Sørensens Fond. Hermed ønskede han at “kunne hjælpe ældre mennesker, for hvem det ikke var gået så godt, som det var for ham selv”. Fonden skulle kunne tilgodese dels Aalborg, hvor han havde haft det meste af sit virke og opholdt sig, dels hans fødeegn Øster Hurup.

Martinus Sørensen tilbragte sine sidste leveår på plejehjemmet “Bernadotte-gården” i Hadsund. I overensstemmelse med hans ønske blev der den 1. september 1988 oprettet en fond, nemlig “Martinus Sørensens Mindefond”, Hadsund, med tidligere borgmester Tage Jespersen som bestyrelsesformand. Formålet skulle være at give små ydelser til plejehjemmene i kommunen. Ydelser der kunne bringe glæde hos plejehjemmenes beboere.

Martinus Sørensens virke

Formuen, hvoraf en del anvendtes til stiftelse af fonden, blev blandt andet skabt ved flid og fremsynethed.

Som et eksempel på stifterens mange aktiviteter kan nævnes, at han efter et familie besøg i USA, åbnede Danmarks første cafeteria sammen med en slagtermester fra Aalborg. Møntvaskerier var ligeledes en ide hjembragt fra besøgene i USA på samme måde som soft-ice barer.

Bankerne var heller ikke dengang lige positivt indstillede overfor nye ideer, hvorfor nogle forretningsområder blev bortforpagtet eller solgt fra for at give plads til nye projekter. Martinus Sørensen var den første i Aalborg, der udstykkede ejerlejligheder. I første portion blev 250 lejligheder udstykket på én gang. Han var ligeledes en af de første i Danmark, der investerede i pantebreve.

Tårn på Hasseris Kirke
Tårn på Hasseris Kirke

I dagens Danmark får stadig flere automobilforhandlere mere end et bilmærke under samme tag. Det ville imidlertid ikke være noget nyt fænomen for Martinus Sørensen. På hjørnet af Vesterbro og Korsgade i Aalborg kunne man dengang af Martinus Sørensen købe både nye motorcykler, busser, og nye biler som BMW, DKW (Audi), De Soto, og Mercedes-Benz.

Udstykning af sommerhusgrunde, bl.a. på sin fødeegn Øster Hurup, var også et forretningsområde stifteren på et tidspunkt havde berøring med.

Mange titler kan anvendes i forbindelse med de gængse områder, som Martinus Sørensen beskæftigede sig med. F.eks. gårdejer, kolonialkøbmand, foderstofkøbmand, busvognmand og renseriejer. Inden fondens opstart forærede Martinus Sørensen også større eller mindre gaver bort. Der kan f.eks. nævnes et større klokkespil, der blev opstillet ved Hasseris Kirke. Senere mente stifteren, at et tårn ville pynte gevaldigt på Hasseris Kirke, hvorefter han for egen regning lod kirketårnet opføre.