Hvem kan søge?

Martinus Sørensen stiftede fonden Stinne og Martinus Sørensens Fond med ønske om at “kunne hjælpe ældre mennesker, for hvem det ikke var gået så godt, som det var for ham selv”. Fonden skulle kunne tilgodese dels Aalborg, hvor han havde haft det meste af sit virke og opholdt sig, dels hans fødeegn Øster Hurup.

Derfor uddeler fonden ydelser til personer, der er fyldt 60 år og fortrinsvis syge, handicappede eller ensomme mennesker, hvis stilling og økonomiske forhold er således, at en ydelse fra fonden vil være en reel hjælp. Ansøger skal være bosiddende i

Aalborg Kommune under postnr.:
9000 – 9200 – 9210 – 9220 – 9230 – 9260 – 9270 – 9310 – 9380 – 9381 – 9382 – 9400 – 9430

eller

Mariagerfjord Kommune under postnr.: 9560

Søger du et personligt legat, skal du udfylde et ansøgningsskema – følg vejledningen nedenfor.

Kommer du fra en institution, forening eller lignende, kan du fremsende en ansøgning som almindelig mail. Send den til post@martinussørensensfond.dk

Også her sker uddeling som udgangspunkt kun til ansøgere fra Aalborg og Mariagerfjord Kommuner.

Sådan ansøger du

  1. Find ansøgningsskemaet ved at klikke her. Det er også muligt at rekvirere ansøgningsskemaet ved at sende en frankeret svarkuvert til Fondens adresse.
  2. Udfyld skemaet. Det er vigtigt at udfylde alle felter. Du kan både udfylde skemaet direkte i elektronisk format og efterfølgende printe det. Eller du kan printe det og udfylde skemaet i hånden. Husk at underskrive det.
  3. Vedlæg dokumentation. Bemærk, at for at komme i betragtning skal årsopgørelsen, der medsendes, være den fra året før, og den bliver normalt tilgængelig i marts.
  4. Send ansøgningen afsted. Du kan enten sende ansøgningsskemaet og bilag med post eller aflevere det hele personligt i postkassen på Fondens adresse. Du skal ikke sende materialet pr. mail, da det indeholder personfølsomme oplysninger, og Fondens mailadresse ikke er sikker.

Du skal fremsende materialet til følgende adresse:

Stinne og Martinus Sørensens Fond, c/o Kim Munk-Petersen, Gistrup Hedevej 10, 9260 Gistrup.