I de 40 år Fonden har eksisteret, er der uddelt adskillige millioner kroner. Dette er ikke blot til de ældre mennesker i Aalborg og Mariagerfjord Kommune, der i henhold til fundatsen kan være berettiget til en donation, men også til andre velgørende formål.

Tinushuset i Øster Hurup

I 1997 opførte Fonden et handicapvenligt sommerhus i Øster Hurup.

Blandt familie og venner blev Martinus Sørensen aldrig kaldt andet end ”Tinus”, deraf navnet ”Tinushuset”.

Baggrunden var, at Stinne og Martinus Sørensens Fond ønskede at give sit bidrag til forbedret livskvalitet for plejehjemsbeboerne i Aalborg og Hadsund Kommuner.

Sommerhuset blev overdraget til Martinus Sørensens Mindefond, Hadsund, og disse forestår stadig den daglige drift af stedet.

For bl.a. at give plads til beboere fra nogle af plejehjemmene i Aalborg Kommune blev sommerhuset i 2003 udvidet og ombygget, og er nu på mere end 250 m2. Ligeledes tilkom yderligere om/tilbygning i 2004 for at opnå de mest optimale forhold for både personale og kommunernes plejehjemsbeboere.

Hjælpemidler for gangbesværede og kørestolsbrugere er tilstede i huset, der er beliggende i meget rolige og delvist fredede omgivelser i nær afstand til by og land. Med omliggende terrasser er der altid mulighed for at finde læ eller skygge.

Læs mere om udlejning af Tinushuset her.

Tinushuset i Øster Hurup
Tinushuset i Øster Hurup

“Vi er meget heldige at have Tinushuset i Øster Hurup til vores beboere i kommunen. Vi nyder godt af at have et handicapvenligt sommerhus, hvor både rammerne og omgivelserne er fantastiske. Sommerhuset er så tæt på havet, at det både kan mærkes og duftes. Det er ren feriestemning.

Vores beboere betragter Tinushuset som en oase, hvor der er fokus på friheden og det sociale samvær. Her er ingen udfordringer og begrænsninger. Her er kun livskvalitet, smil på læberne og masser af sang.

En dag i Tinushuset er en dag fyldt med glæde og fællesskab. Det gælder for både beboere og personale, som alle kommer hjem med fornyet energi.”

Ulla Otte Koefoed
Centerleder Bernadottegården

Billeder fra Tinushuset i Øster Hurup
Billeder fra Tinushuset i Øster Hurup

Kommer du fra en institution, forening eller lignende, kan du fremsende en ansøgning som almindelig mail. Send den til post@martinussørensensfond.dk