Stinne og Martinus Sørensens Fond yder løbende støtte til forskning indenfor sygdomsbekæmpende formål, bl.a. i samarbejde med Heinrich Kopps Legat.

Fonden var endvidere stærkt medvirkende til etableringen af et privathospital i Nordjylland, nemlig privathospitalet i Skørping. Fondens bestyrelse skønnede, at udviklingen med private hospitaler antageligt også ville ramme Danmark. Fonden støttede derfor op omkring sagen med udstyr såvel som arbejdskraft med henblik på, at nordjyderne også kunne få tilbud fra et privathospital i nærområdet. Samtidig kunne Nordjylland ”eksportere” operationer og igen få fornøjelse af den ekspertise, der befandt sig i lokalområdet i forbindelse med nedlægningen af Terndrup Sygehus.

Læge- og specialambulancer

Lægeambulancen
Lægeambulancen i Nordjylland blev indført på baggrund af en donation fra Stinne og Martinus Sørensens Fond

På fondens initiativ blev den første nordjyske lægeambulance igangsat i 1994.

Lægeambulancer var på det tidspunkt et næsten ukendt begreb i sundhedsvæsnet bortset fra Københavnsområdet. Forhandlingerne med amtets politikere trak derfor ud i mere end et år, inden gaven kunne overrækkes til den daværende formand for amtets sundhedsudvalg.

Lægeambulancen blev en stor succes og blev allerede i 1997 suppleret med endnu en. I 1998 fulgte den første specialambulance i Danmark til overførsel og behandling af kritisk syge voksne patienter. Specialambulancen gjorde det muligt for lægerne allerede under transporten at udføre forskellige indgreb. Det muliggør overflytning af selv meget syge patienter fra de øvrige sygehuse til Universitetshospitalet i Aalborg.

Transport af meget syge nyfødte børn havde rundt omkring i Europa tidligere være behæftet med en vis dødelighed samt mere eller mindre alvorlige følgeskader hos nogle af børnene. Det måtte kunne gøres bedre. Og efter et par års projektering med bistand fra bl.a. overlægerne Flemming Knudsen og Per Thorgaard var Europas mest avancerede kuvøsetransportenhed klar til brug. Babyambulancen rullede afsted på sin første livreddende opgave i 2001. Og der har ikke siden været hverken dødsfald eller skader som følge af transporterne i Nordjylland.

“I maj 1994 gik startskuddet til indførelse af en lægeambulance i Aalborg i det daværende Nordjyllands Amt. Lægeambulancen, nu kaldet akutlægebil, er siden blevet et fast billede i bybilledet og hele regionen. Akutlægebilen rykker ud ca. 3.500 gange om året og hjælper kritisk syge og tilskadekomne. Akutlægebilen er omdrejningspunktet for hele ambulancetjenesten i Region Nordjylland og udgør frontlinjen i det nordjyske præhospitale system. Det hele startede takket være en donation fra Stinne og Martinus Sørensens Fond.”

Poul Anders Hansen, præhospital lægefaglig chef, Aalborg

Læs mere om Stinne og Martinus Sørensens Fondens donationer til hospitaler og plejehjem her.

Kommer du fra en institution, forening eller lignende, kan du fremsende en ansøgning som almindelig mail. Send den til post@martinussørensensfond.dk